TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

To grupowe zajęcia terapeutyczne mające na celu podniesienie kompetencji interpersonalnych dzieci i młodzieży. Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Uczestnicy dobierani są do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci:

 • z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych
 • wycofanych społecznie, „nieśmiałych”
 • przejawiającymi niską samoocenę i wiarę we własne możliwości
 • potrzebujących uwagi i akceptacji przy jednoczesnych jasnych granicach
 • nie potrafiącymi odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują
 • z trudnościami w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym, mają formę cyklu dwunastu spotkań grupowych (grupa od 5-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika.
Umiejętności społeczne są ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Każde zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości danej grupy, gdyż z założenia mają one dotyczyć trudności doświadczanych przez uczestników. Zajęcia zawierają w sobie elementy uczenia konkretnych umiejętności.

Organizacja TUS w AGRAFCE:

 1. Etap: Zgłoszenie – wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem (60 min)
 2. Etap: Zajęcia grupowe dla dzieci (12 spotkań 1x w tygodniu)
 3. Etap: Spotkania indywidualne z rodzicami/opiekunami po zakończonym treningu
  w celu przekazania informacji zwrotnych (30 min.)

Zajęcia obywają się raz w tygodniu.
Po ukończeniu treningu jest możliwość kontynuowania zajęć w kolejnym semestrze.

Najnowsze Artykuły

SMYKO – MULTISENSORYKA®
SMYKO – MULTISENSORYKA®

  Co to jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna jest to zdolność dziecka do odczuwania,rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego...

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: DZIECI I MŁODZIEŻ
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: DZIECI I MŁODZIEŻ

Celem takiego spotkania jest określenie charakteru trudności, ewentualnych dysfunkcji dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań i określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej....

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: OSOBY DOROSŁE
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: OSOBY DOROSŁE

Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanej trudności, niepokojących objawów, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić...

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas po więcej informacji