SMYKO – MULTISENSORYKA®

 

Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest to zdolność dziecka do odczuwania,rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu. Dla prawidłowego rozwoju dziecko powinno poznawać własne ciało, eksplorować otoczenie w którym żyje, zdobywać wiedzę o otaczającym go świecie. Wszystkie informacje dostarczane są poprzez zmysły. We wczesnym dzieciństwie mogą wystąpić deficyty lub nieprawidłowości w układzie nerwowym związanym z procesem organizacji wrażeń zmysłowych. Wyróżnia się zmysły odbierające bodźce z otoczenia (dotyk,smak, węch, słuch) oraz odbierające informacje z głębi naszego ciała (zmysł równowagi, czucia ułożenia i ruchów ciała).

Dzięki zajęciom smyko multisensoryki można ćwiczyć i wspierać rozwój dziecka.

Czym są?
Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o  założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

SMYKO – MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

 • Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka.
 • Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
 • Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
 • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
 • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Dla kogo?

Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia/ a nawet starszych  i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe. Zapraszamy wszystkie dzieci,  a w szczególności  dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 • ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
 • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
 • wcześniactwo,
 • obniżona punktacja Apgar,
 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria),
 • problemy z ssaniem,
 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),
 • dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Jak są prowadzone?

 • Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.
 • Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.
 • Każde zajęcia przebiegają stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.
 • Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.
 • Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy.
 • Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.
 • Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego układ przedsionkowy

Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać rozwój oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień. Czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

Najnowsze Artykuły

TUS – Trening Umiejętności Społecznych
TUS – Trening Umiejętności Społecznych

To grupowe zajęcia terapeutyczne mające na celu podniesienie kompetencji interpersonalnych dzieci i młodzieży. Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu...

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: DZIECI I MŁODZIEŻ
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: DZIECI I MŁODZIEŻ

Celem takiego spotkania jest określenie charakteru trudności, ewentualnych dysfunkcji dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań i określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej....

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: OSOBY DOROSŁE
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: OSOBY DOROSŁE

Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanej trudności, niepokojących objawów, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić...

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas po więcej informacji