Oferta

OFERTA

AGRAFKA oferuje pomoc psychologiczną oraz wsparcie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W naszej pracy stosujemy podejście holistyczne. Wierzymy, że rodzina jest systemem, a każdy jej członek pełni ważną i niepowtarzalną rolę. Wiemy, że zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny ich dzieci przynosi korzystne efekty oddziaływań dla całej rodziny. Oferujemy naszą wiedzę i wsparcie, aby wspólnie szukać rozwiązań, przekazywać konkretne narzędzia i umacniać w kompetencjach.
OFERTA | Agrafka Wsparcie

Małe dziecko

Terapia psychologiczna (lęki, problemy z samoregulacją, edukacja emocjonalna) obserwacje i ocena poziomu rozwoju, wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja, warsztaty masażu Shantala, nauka chustonoszenia, nauka prawidłowej pielęgnacji wspierającej rozwój niemowląt i małych dzieci, Smyko Multisensoryka®.
OFERTA | Agrafka Wsparcie

dzieci i młodzież

Terapia psychologiczna (lęki, zaburzenia nastroju, problemy w relacjach rówieśniczych, problemy behawioralne, trudności z koncentracją uwagi, techniki efektywnego uczenia się), Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, grupy psychoedukacyjne, terapia z wykorzystaniem metody Kids Skills, budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży, zajęcia kreatywne.
OFERTA | Agrafka Wsparcie

dorośli

Pomoc psychologiczna i wychowawcza dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (dzieci ze spektrum autyzmu, trudnościami w koncentracji uwagi, w zachowaniu, lękami, trudnościami w relacjach).
OFERTA | Agrafka Wsparcie

ROZWÓJ I PROFILAKTYKA

Grupy psychoedukacyjne, grupy wsparcia, radzenie sobie ze stresem i nieśmiałością, warsztaty wspierające rozwój emocjonalny, warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się w oparciu o techniki wizualne.
OFERTA | Agrafka Wsparcie

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Jeżeli twoje dziecko lubi rysować, malować i chce rozwijać swoją wyobraźnię to zapraszamy na spotkanie ze sztuką w Agrafce. Na zajęciach dzieci poznają różne środki wyrazu artystycznego (od tradycji po nowoczesność). Nasze warsztaty będą prowadzone w miłej atmosferze oraz kameralnych grupach, dzięki temu każde dziecko będzie traktowane indywidualnie. Postaramy się wydobyć
z każdego młodego artysty pasję i drzemiący
w nim talent.

Poza działalnością w obrębie naszej Pracowni współpracujemy z innymi specjalistami,
m.in. logopedami, fizjoterapeutami, specjalistami z zakresu integracji sensorycznej.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas po więcej informacji.