KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: DZIECI I MŁODZIEŻ

Celem takiego spotkania jest określenie charakteru trudności, ewentualnych dysfunkcji dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań i określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej. Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną – wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się dziecko. 

Pierwsza konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka, odbywa się z rodzicem bądź opiekunem, bez obecności dziecka.

Umów się na konsultację, jeśli Twoje dziecko:

– sprawia kłopoty wychowawcze w domu / przedszkolu / szkole;

– jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych;

– często płacze lub jest smutne;

– przeżyło trudną sytuację (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek, inne trudne sytuacje);

– często wchodzi w konflikty;

– nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych, długo uczy się nowych zachowań i umiejętności;

– nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych;

– przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej;

– ma trudności z nauką;

– nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi;

– wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przechodzeniem treningu czystości;

Po spotkaniu z rodzicem, psycholog może zalecić konsultacje z dzieckiem w celu obserwacji, oceny funkcjonowania i rozpoznania jego trudności oraz ustalenia zakresu pomocy. Obserwacja psychologiczna to zazwyczaj 2-3 spotkania psychologa z dzieckiem oraz ponowne spotkanie z rodzicem w celu przekazania informacji zwrotnych z wnioskami i zaleceniami.

Konsultacja psychologiczna trwa 50 min.

Najnowsze Artykuły

SMYKO – MULTISENSORYKA®
SMYKO – MULTISENSORYKA®

  Co to jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna jest to zdolność dziecka do odczuwania,rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego...

TUS – Trening Umiejętności Społecznych
TUS – Trening Umiejętności Społecznych

To grupowe zajęcia terapeutyczne mające na celu podniesienie kompetencji interpersonalnych dzieci i młodzieży. Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu...

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: OSOBY DOROSŁE
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: OSOBY DOROSŁE

Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanej trudności, niepokojących objawów, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić...

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas po więcej informacji