Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż.

J. Korczak

SPINAMY RELACJE

Agrafka Wsparcie | SPINAMY RELACJE
Agrafka Wsparcie | SPINAMY RELACJE

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż.

J. Korczak

SPINAMY RELACJE

Agrafka Wsparcie

O NAS

AGRAFKA to miejsce wsparcia
oraz rozwoju osób i ich relacji.

Miejsce stworzone z myślą o potrzebach i wyzwaniach wychowawczych współczesnych rodziców, dzieci i młodzieży.

Miejsce ukierunkowane na oddziaływania pomocowe oraz wspierające rozwój dzieci i całej rodziny, w przyjaznej atmosferze szacunku i zrozumienia dla indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Miejsce, w którym możesz lepiej, poznać SIEBIE, zadbać o swoje potrzeby i relacje z innymi. Jesteśmy tu dla Ciebie!

OFERTA

AGRAFKA oferuje pomoc psychologiczną oraz wsparcie w rozwoju
dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W naszej pracy stosujemy podejście holistyczne. Wierzymy, że rodzina jest systemem, a każdy jej członek pełni ważną i niepowtarzalną rolę. Wiemy, że zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny ich dzieci przynosi korzystne efekty oddziaływań dla całej rodziny. Oferujemy naszą wiedzę i wsparcie, aby wspólnie szukać rozwiązań, przekazywać konkretne narzędzia i umacniać w kompetencjach.
Agrafka Wsparcie

Małe dziecko

Terapia psychologiczna (lęki, problemy z samoregulacją, edukacja emocjonalna) obserwacje i ocena poziomu rozwoju, wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja, warsztaty masażu Shantala, nauka chustonoszenia, nauka prawidłowej pielęgnacji wspierającej rozwój niemowląt i małych dzieci, Smyko Multisensoryka®.

Agrafka Wsparcie

Dzieci i Młodzież

Terapia psychologiczna (lęki, zaburzenia nastroju, problemy w relacjach rówieśniczych, problemy behawioralne, trudności z koncentracją uwagi, techniki efektywnego uczenia się), Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, grupy psychoedukacyjne, terapia z wykorzystaniem metody Kids Skills, budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży, zajęcia kreatywne.

Agrafka Wsparcie

Dorośli

Pomoc psychologiczna i wychowawcza dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (dzieci ze spektrum autyzmu, trudnościami w koncentracji uwagi, w zachowaniu, lękami, trudnościami w relacjach).
Pomoc psychologiczna osobom dorosłym doświadczającym problemów życiowych, emocjonalnych, kłopotów w relacjach, trudności przystosowawczych, wsparcie w kryzysie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

14 + 6 =